کود سولفات پتاسیم تتاکو مدل 50-0-0- DAYCO وزن 1 کیلوگرم

750,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 2919640 دسته:

توضیحات

سولوپتاس و اهمیت آن در گیاه: فعال کردن بیش از50 آنزیم، ساخت پروتئین ها، دخالت در فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی، بزرگ شدن سلول ها، تحریک تقسیم سلولی و رشد، تنظیم حرکات روزنه ها، کمک به انتقال شیر پرورده، تنظیم موازنه آنیون و کاتیون، افزایش کارائی مصرف آب، افزایش مقاومت به خشکی، سرمازدگی و شوری، افزایش مقاومت به خوابیدگی غلات، کمک به تثبیت ازت در گیاهان تیره بقولات. پتاسیم محلولK2O) 50%) – گوگرد محلول SO3) 43%) پتاسیم و گوگرد از عناصر غذایی اصلی موردنیاز گیاه می باشند که کمبود آنها در خاک سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود. سولوپتاس با قابلیت حل صد در صد در آب می تواند سبب جلوگیری و رفع سریع علائم کمبود دو عنصر پتاسیم و گوگرد در گیاه گردد. سولوپتاس به خصوص در انتهای فصل که گیاه نیاز کمتری به ازت دارد، به نیترات پتاسیم ارجحیت دارد. از طرف دیگر وجود کلر به مقدار بیش تر از حد مجاز و ایجاد شوری در اکثر خاکهای مناطق ایران، استفاده از کود کلرور پتاسیم را محدود می سازد. نقش پتاسیم در گیاه:فعال کننده ی آنزیم های گیاهی ، متابولیسم هیدروکربن ها و ساخت پروتئین ، تاثیر بر فتوسنتز ، تنظیم فشار اسمزی ، تقسیم سلولی و رشد سلول ها، باز و بسته شدن روزنه ها ، انتقال مواد در آوندهای آبکش ، تعادل آنیون ها و کاتیون ها در گیاه ، افزایش کارآیی مصرف آب ، افزایش مقاومت به سرمازدگی خشکی و شوری ، افزایش مقاومت به بیماریهای گیاهی، افزایش مقاومت گیاه به خوابیدگی ، کمک به تثبیت ازت در بقولات ، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی . نقش گوگرد در گیاهان: شرکت در واکنش های فتوسنتز – شرکت در ساختمان ترکیبات مهمی مثل آمینو اسیدها و پروتئین ها – افزایش عملکرد و کیفیت محصولات به خصوص در غلات و دانه های روغنی. مقدار مصرف پیشنهادی: – همراه با آب آبیاری : ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار برای گیاهان زراعی ۳۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار برای باغات ۱۰-۷ کیلوگرم در هکتار برای گلخانه و برای محلول پاشی : ۶-۸ کیلوگرم در هکتار برای گیاهان زراعی ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار برای باغات ۶-۴ کیلوگرم در هکتار برای گلخانه مصرف گردد.

سایر توضیحات نقاط قوت
ساخت پروتئین ها
دخالت در فتوسنتز
تنظیم فشار اسمزی
تحریک تقسیم سلولی و رشد
کمک به انتقال شیر پرورده
تنظیم موازنه آنیون و کاتیون
افزایش کارائی مصرف آب
افزایش مقاومت به خشکی، سرمازدگی و شوری
نوع بسته‌بندی محصول پاکت متالایز ضد رطوبت
نوع خاک و کود پودر
وزن بسته بندی 1 کیلوگرم
مناسب برای انواع گیاهان
مواد تشکیل‌دهنده ازت
فسفر
پتاسیم
ریزمغذی
مکمل ها