درباره ما

شرکت بهین پویش آژندتوس شرکت سهامی خاص باشماره ثبت ۶۵۹۴۰درسال۱۳۹۷ تاسیس شد .

وقصد فعالیت درزمینه بازرگانی نمود ودرحیطه کشاورزی متمرکز شده است وباگذر زمان نیاز مبرم دیده شد که فروشگاهی کامل وجامع درحیطه کشاورزی ودامپروری وشیلات وزیرشاخه های ان بصورت انلاین ودردسترس کل عموم افراد درسراسر کشور عزیزمون ایران حتی چه بسا خارج از کشور باشد

وتصمیم گرفته شد فروشگاه آنلاین به نام آژند شاپ طراحی وایجادشود که نیاز مخاطبین را درزمینه علمی .اموزشی.ومحصولات تولیدات وهرانچه که از کاشت وداشت وبرداشت درزمینه کشاورزی ودرزمینه دامپروری وشیلات هم بطور جامع نیازها رومرتفع کند.

واین میسر نخواهدشد جز سعی وتلاش ما وهمراهی وحمایت شما عزیزان درپیشرفت وپیشبرد این موضوع ولطف خداوندشامل حال ماشده که بتونیم چنین قدمی درراستای رضایت ومرتفع کردن نیازهای جامعه درحیطه کاری خودمون برداریم ودرکنار شما همراهان جان به نتیجه مطلبوب برسیم .

مانمیگیم بهترین وبزرگترین هستیم ولی تمام همت وتلاشمون رومیکنیم تا به نهایت رضایتمندی شما همراهان برسیم.
به امید خدا یک بستر مناسب برای اعتلای صنعت کشاورزی ومدرن شدن آن ایجادبشه وماهم درگوشه ای از ان سهمی داشته باشم.

باسپاس فراوان